VARICELLA-ZOSTER VIRUS

Kód Názov
KFT-R1191 Antigen
KFT-R2191 Kontrollantigen / control antigen
KFT-R4191 Kontrollserum negativ / control serum negative
KFT-R3191 Kontrollserum positiv / control serum positive