Vaskulitída

AR0001 ANA-8S
AV001 ANCA-Pro
AV004 BPI
AV006 Cathepsin G
AV005 Elastase
AV009 GBM
AV007 Lactoferrin
AV008 Lysozyme
AV003 MPO
AV002 PR3 sensitive
AV010 Vasculitis-S