Aglutinačné testy

Aglutinačne testy patria všeobecne k jednoduchým a najčastejšie používaným in-vitro diagnostickým prostriedkom skúmania sérologickej reakcie vyvolanej príslušným ochorením.

Sú určené na kvalitatívne, ale aj kvantitatívne stanovenie následnej aglutinácie – zhlukovania sa vzniknutého komplexu antigén-protilátka, čo je možné hodnotiť vizuálne alebo pomocou špeciálnej prístrojovej techniky.

Často sa používajú techniky aglutinácie na nosiči, pričom nosičom sú latexové a niekedy aj uhlíkové častice s naviazaným solubilným antigénom alebo protilátkou.

Prednosťou aglutinačných metód sú:

  • jednoduchosť metodiky testu
  • nenáročnosť na laboratórne vybavenie
  • spotreba malého množstva Ab aj Ag
  • krátka inkubačná doba testu
  • vhodné pre „čerstvé infekcie“ – IgM aglutinuje výraznejšie ako IgG
  • možnosť hodnotenie testu vizuálne aj pre semi-kvantitatívne stanovenia
  • nízka cena testu
Kód Názov
RAT3116 anti Treponema pallidum RPR-CARBON
RAT3117 anti Treponema pallidum RPR-CARBON
RAT3100 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)
RAT3101 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)
RAT3102 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO)
RAT3103 ASO ELEVATED STANDARD 0.5 ML
RAT3107 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)
RAT3108 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)
RAT3109 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)
RAT3106 D-Dimer
RAT3113 Infectious mononucleosis (IM Latex)
RAT3111 RHEUMATOID FACTORS (RF)
RAT3110 RHEUMATOID FACTORS (RF) SCREENING
RAT3112 RHEUMATOID FACTORS (RF) SCREENING
RAT3114 Rotavirus
RAT3104 Staphylococcus
RAT3105 Streptococcus Grouping A, B, C, D, F & G, 6 x 50
RAT3115 TPHA (Treponema pallidum)