ImunoDot-Blot testy

ImunoDot-Blot je jednoduchý test založený na princípe EIA na membráne s vizuálnou interpretáciou viacerých simultánne získaných výsledkov pri in-vitro diagnostike vzorky jedného pacienta.

Prednosti testu:

  • Metóda založená na princípe enzýmovej imunoanalýzy na tuhej fáze – membráne
  • Jednoduchosť na použitie a vizuálna interpretácia získaných výsledkov bez potreby drahého prístrojového vybavenia laboratória
  • Zabudovaná pozitívna a negatívna kontrola, oproti ktorým sa test vyhodnocuje
  • Vysoká citlivosť a špecificita - porovnateľná s kvalitatívnymi metódami ELISA, čo je výhodné pre skríning a detekciu sledovaných agens
  • Na jednom pásiku možnosť diagnostikovania 2-12 parametrov zo vzorky jedného pacienta
  • Malá spotreba vzorky
  • Simultánne získané výsledky pre viaceré sledované parametre šetria čas a financie laboratória

Príklad výsledku pre súpravu Anti-Phospholipid Dot:


There are no items in this category.