Brachyterapia

Brachyterapia karcinómu prostaty

Karcinóm prostaty tvorí na Slovensku cca 11 % všetkých onkologických ochorení, predstavuje 3. najčastejší zhubný nádor u mužov. Najčastejšie sa vyskytuje u mužov nad 50 rokov.

Naša spoločnosť zastupuje popredného výrobcu rádioaktívnych implantátov (nazývaných aj rádioaktívne zrná) Eckert & Ziegler BEBIG, ktoré sú celosvetovo využívané pri permanentnej implantácii v brachyterapii prostaty.

Zavedenie rádioaktívnych zŕndo predstojnej žľazy (prostaty) sa vykonáva pod ultrazvukovoukontrolou pomocou špeciálneho softwaru, ktorý umožňuje navrhnúť optimálny tvar umiestnenia zŕn podľa veľkosti a tvaru prostaty. Rádioaktívny 125I, obsiahnutý v zrnách, pozvoľne (s polčasom rozpadu 59,4 dní) vyžaruje veľmi nízku energiu priamo do tkaniva prostaty, šetriac pritom okolité tkanivá.

Ide o vysoko efektívnu liečbu s priaznivým spektrom nežiaducich účinkov, predovšetkým u pacientov s nízkym štádiom karcinómu prostaty.

Výhody brachyterapie prostaty:

 • vysoká efektivita liečby overená mnohými klinickými štúdiami
 • priaznivý profil skorej aj neskorej toxicity liečby
 • vysoká miera zachovania sexuálnej funkcie po liečbe
 • veľmi malé riziko úniku moču po liečbe
 • implantácia len v jednom sedení
 • veľmi skorý návrat k aktivitám bežného dňa

Naša spoločnosť ponúka kompletné portfólio produktovspoločnosti Eckert & Ziegler BEBIG využívané v brachyterapii prostaty

 • Voľné zrná s rádioaktívnym žiaričom 125I IsoSeed®
 • Viazané zrná s rádioaktívnym žiaričom 125I IsoCord® & IsoStrand®
 • Plánovací software pre výpočet optimálneho umiestnenia zŕn s online ultrazvukovým navádzaním, výpočtom po implantácií na CT resp. MR obraze
 • Ultrazvukové vybavenie
 • Kompletný sortiment spotrebného materiálu pre brachyterapiu prostaty
 • Zariadenia pre kalibráciu a testovanie zŕn

Odporúčame: Keďže sa karcinóm prostaty najčastejšie vyskytuje u mužov nad 50 rokov,je vhodné absolvovať preventívnu prehliadku u urológa, ktorá je hradená z verejných zdrojov.