YERSINIA ENTEROCOLITICA O9

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1209 Antigen počet testov: 1600, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:40
KFT-R4209 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3209 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10