Imunofluorescenčná analýza (IFA)

Metódy nepriamej imunofluorescenčnej analýzy využívajú na detekciu antigénov alebo protilátok fluorescenčným farbivom značené protilátky alebo antigény, ktoré po vytvorení väzby antigén-protilátka (jeden z nich je značený) na sklíčku s naneseným príslušným tkanivom alebo bunkami sú vizualizované pomocou fluorescenčnej mikroskopie.

V oblasti UV žiarenia tieto vzniknuté značené špecifické komplexy Ag-Ab emitujú svetlo inej vlnovej dĺžky, ktoré je pri pozorovaní mikroskopom viditeľné – svetielkovanie oblasti, kde sa tento komplex nachádza a je príčinou sledovaného ochorenia.

Prednosti metódy IFA:

  • Vysoká citlivosť a selektivita pri vizualizácii a lokalizácii oblasti väzieb Ag-Ab podľa intenzity fluorescencie v pozorovaných bunkách alebo tkanive
  • Možnosť sledovania distribúcie proteínov, glykánov a iných biomolekúl
  • Nenáročnosť a jednoznačnosť pri vyhodnocovaní prítomnosti protilátok alebo antigénov
  • Vhodný doplnok pre ELISA metódu, zvyšujúci pravdepodobnosť stanovenej diagnózy
Kód Názov Balenie / Počet testov
RIFA0018 ANA HEp-2 - (12 wells)
RIFA0002 ANA HEp-2 - (12 wells) - Bulk (5 x kits)
RIFA0030 ANCA Ethanol - (12 wells)
RIFA0015 ANCA Ethanol - (12 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0028 ANCA Ethanol - (6 wells)
RIFA0014 ANCA Ethanol - (6 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0031 ANCA Formalin - (12 wells)
RIFA0017 ANCA Formalin - (12 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0029 ANCA Formalin - (6 wells)
RIFA0016 ANCA Formalin - (6 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0027 EMA - (10 wells)
RIFA0026 EMA - (5 wells)
RIFA0011 EMA - IgA (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0010 EMA - IgA (5 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0013 EMA - IgG (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0012 EMA - IgG (5 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0025 mLKS - mouse, separated (10 wells)
RIFA0009 mLKS - mouse, separated (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0024 mLKS - mouse, separated (5 wells)
RIFA0008 mLKS - mouse, separated (5 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0003 nDNA - Crithidia luciliae (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0019 nDNA Crithidia luciliae (10 wells)
RIFA0023 rLKS - rat, separated (10 wells)
RIFA0007 rLKS - rat, separated (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0022 rLKS - rat, separated (5 wells)
RIFA0006 rLKS - rat, separated (5 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0021 rLKS - rat, wrapped (10 wells)
RIFA0005 rLKS - rat, wrapped (10 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)
RIFA0020 rLKS - rat, wrapped (5 wells)
RIFA0004 rLKS - rat, wrapped (5 wells) - Standard Presentation (1 kit with 10 slides)