ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES RL (ANA-RL)

Kód Roner Popis produktu Počet testov
RIF4012 ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES RL (ANA-RL) 48 testov
RIF4013 ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES RL (ANA-RL) 96 testov
RIF4014 ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES RL (ANA-RL) 12 slides x 4w
RIF4015 ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES RL (ANA-RL) 12 slides x 8w