Konjugáty pre Hep-2, nDNA a ANCA

Kód Roner Popis produktu Objem
RkIF4007 CONJUGATE ANA HEp-2 4 mL
RkIF4010 CONJUGATE ANCAs 4 mL
RkIF4009 CONJUGATE nDNA 4 mL
RkIF4008 IFA - IgG FITC/EVANS, optimalizovaný vysoko citlivý konjugát pre použitie s Hep-2, nDNA a ANCA 2.0 mL
RkIF4005 IgG FITC/EVANS (Hep-2), optimalizovaný vysoko špecificky pre použitie s HEp-2 3.0 mL
RkIF4006 IgG FITC/EVANS (Hep-2), optimalizovaný vysoko špecificky pre použitie s HEp-2 1 x 10 mL