Diagnostické kity a testy

Podkategórie

Kód Názov Balenie / Počet testov
RID2001 CeliAK Dot ImunoDot
RID2000 CeliAK Dot IgG ImunoDot
RID2002 BiermAK Dot ImunoDot
RID2003 ANCA Dot ImunoDot
RID2004 MPO/PR3 Dot ImunoDot
RID2007 HepAK 7 Dot ImunoDot
RID2005 HepAK Dot ImunoDot
RID2006 HepAK plus Dot ImunoDot
RID2009 Anti-Phospholipid Dot ImunoDot
RID2008 APAS Dot ImunoDot
RID2015 ANA 12 Line Dot ImunoDot
RID2010 ANA Dot ImunoDot
RID2012 ANAscl Plus Dot ImunoDot
RID2013 ENA Dot ImunoDot
RID2014 Lupus Dot ImunoDot
RID2011 PmScl Plus Dot ImunoDot
RID2016 Anti-Gangliosid Dot ImunoDot
RID2017 Anti-Yersinia Blot IgA ImunoDot
RID2018 Anti-Yersinia Blot IgG ImunoDot