Signálne dráhy:

 • Protilátky
 • Biochemikálie
 • Bioaktívné peptidy
 • Rastové faktory
 • Proteases/Proteasome
 • Chromatin/Epigenetics
 • MAPK Signaling
 • DNA Damage/DNA Repair
 • Microbiology & Virology
 • Ubiquitination
 • TGF-β/Smad Signaling
 • GPCR/G Protein
 • Cancer Biology
 • Immunology/Inflammation
 • Membrane Transporter/Ion Channel
 • Apoptosis
 • Metabolism
 • Tyrosine Kinase/Adaptors
 • PI3K/Akt/mTOR Signaling
 • Cell Cycle/Check Point
 • JAK/STAT Signalin
 • Angiogenesis
 • Stem Cell
 • Endokrinology and Hormones
 • Neuroscience
 • Other Signal Transduction
 • Growth Factors
 • Biotinylation Reagents
 • Tag Peptides
 • Western Blot Loading Controls
 • Services

Viac informácíí o producktoch nájdete na stránkach výrobcu tu. • Protilátky
 • Proteíny
 • ELISA kity
 • Gény

Antibodies:

 • Primary/Secondary
 • Monoclonal/Polyclonal
 • Tag/Control Antibodies

Small Molecules

 • Standards
 • Small Molecules Antigen
 • Peptides

Clones

 • RT-PCR Primers
 • Clone
 • Tools Enzyme

ELISA Kits

 • ELISA Kits
 • Kits for Food Safety and Drug Residues
 • Custom ELISA Kits

Proteins:

 • Native/Recombinant

Services

 • Antibody: Antigene design, Monoclonal/Polyclonal Antibody preparation, purification and/or modification
 • Protein:
  • E. coli/Yeast/Insect Cell/Mammalian cell Expression
  • Protein Purification
  • Protein Identification
 • Immunology Experiment Technical Service
 • Small Molecules Service

Viac informácíí o producktoch nájdete na stránkach výrobcu tu.

 

 • Purifikačné kity pre rôzne druhy DNA/RNA
 • Kultivačné a autoindukčné média
 • Chemikálie pre molekulárnu biológiu
 • Izolácia proteínov
 • Tlmivé a iné roztoky
 • Štandardy molekulovej hmotnosti
 • Výučbové kity
 • Molekulárna diagnostika

 • otvorené rádioaktívne žiariče - rádiofarmaká s obsahom 18F, 99Mo/ 99mTc , 67Ga, 201TI, 111In, 81Rb/81mKr, 32P, 188Re, 186Re , 133Xe, 123I, 131I, 125I d o celkovej jednorázovej aktivity 1 TBq
 • - otvorené rádioaktívne žiariče - rádiochemikálie s obsahom 55Fe, 59Fe, 32P, 33P , 203Hg, 54Mg, 35S, 22Na, 3H, 14C, 36Cl, 51Cr, I09Cd, 57Co, 86Rb, 45Ca, 131I, 125I do celkovej jednorázovej aktivity 40 GBq
 • uzavreté rádioaktívne žiarièe 125I pre brachyterapiu do celkovej jednorázovej aktivity 18,5 GBq
 • Ostatné objednávky vybavujeme pod¾a dohody so zákazníkom.

Naši partneri : ARC | Perkin-Elmer

Povolenie UVZSR

V našej ponuke môžete nájsť okrem iných prístrojov a zariadení aj Mikroobjemový spektrofotometer, Luminometre alebo Generátory plynov. Kompletnú ponuku nájdete tu..

 • Pipety
 • Laboratórne prístroje
 • Pipety s fixným alebo nastaviteľným objemom, vymeniteľné tlačítka pre iné objemy (pipety s fixným objemom) alebo pre kvapaliny s inou viskozitou, špičky
 • Pipetovacie nástavce
 • Dávkovač
 • Špičky, nástavce pre dávkovače (pre rôzne značky dávkovačov, serologické pipety, centrifugačné skúmavky s vrchnákom (falkonky), mikroskúmavky, PCR mikroskúmavky a platne

 • Centrifuge Ware
 • Liquid Handling Consumables: Pipettes, Pasteur Pipettes, Serological Pipettes, Pipette Pump, Pipette tips, Sample Containers, Radioimmunoassay Vials and Caps
 • Cryo Ware
 • PCR Family
 • General Laboratory products: Beakers, Measuring Cylinders, Stirrer Bars
 • Multipurpose Racks and Boxes: wide range of various racks, e.g. multicombination racks 4 pieces 13,50 Euro, Freezer colour change rack 48 Euro
 • Microscopy Family
 • Organizers: Parafilm M Dispenser, Pipet Rack Stand, Storage boxes
 • Equipment: Shakers, Mixes, Rotators, Magnetic Stirrer with heating
 • Utilities: Safety equipments, Gloves, Wipers, Tough Tags and Spots, Seals, markers, Labeling Tapes, Tape for Steam Autoclave
 • Petri Dishes