Veda a výskum

Himedia

  • Purifikačné kity pre rôzne druhy DNA/RNA
  • Kultivačné a autoindukčné média
  • Chemikálie pre molekulárnu biológiu
  • Izolácia proteínov
  • Tlmivé a iné roztoky
  • Štandardy molekulovej hmotnosti
  • Výučbové kity
  • Molekulárna diagnostika