Zvieracie krvné deriváty

DEFIBRILOVANÁ KRV – barania, hovädzia, králičia

  • získava sa z krvi hospodárskych zvierat, ktoré sú pod stálou veterinárnou kontrolou. Krvné odbery vykonáva veterinárny pracovník za aseptických podmienok, bez toho, aby bolo zviera utratené alebo zbytočne týrané
  • mechanicky alebo chemicky sa stabilizuje
  • používa sa ako surovina k výrobe
  • je dodávaná v sklenených obaloch bez fibrínu a sklenených guľôčiek

KRVINKY V ALSEWERI – barania, konská, hovädzia, králičia, morčacia

  • sú určené pre sérologické, imunochemické hematologické metódy

ŠPECIÁLNE SÉRA PRE TKANIVOVÉ KULTÚRY (T.K.)

  • prekolostrálne teľacie sérum pre tkanivové kultúry
  • teľacie darcovské sérum pre tkanivové kultúry
  • špeciálne bovinné sérum pre tkanivové kultúry
  • sérum brezivých kráv pre tkanivové kultúry

Sérum pre T.K. tvorí nevyhnutnú súčasť médií, používaných pre kultiváciu buniek, tkanív a orgánov in vitro.

Spoločnou vlastnosťou všetkých uvedených druhov sér je, že základná surovina pre ich výrobu je získavaná opakovanými odbermi od zvierat, chovaných iba k tomuto účelu. Tieto zvieratá sú chované pri dodržiavaní prísnych protinákazových opatrení a ich zdravotný stav je priebežne kontrolovaný profilovými metabolickými testami.

Odber krvi a jej následné spracovanie prebiehajú za prísnych aseptických podmienok a sterilita vyrábaných sér je zabezpečená ich filtráciou cez filtračný systém firmy SARTORUS.

Všetky vyrábané typy sér sú dodávané buď vo forme natívnej alebo vo forme séra tepelne inaktivovaného (zahriatím na teplotu 56°C po dobu 30 min.).

Produkované séra sa expedujú až po vykonaní mikrobiologických, fyzikálnych a biochemických vyšetrení a stanovení rastových vlastností pre vybrané typy bunečných kultúr a línií.

Distribúcia a spôsob skladovania

Séra sú expedované v zmrazenom stave a je nutné ich uchovávať pri teplote -15°C. Rozmrazovanie treba vykonávať pomaly a tesne pred použitím. Výrobca ručí za kvalitu dodávaných sér pri dodržaní vyššie uvedených podmienok po dobu 12 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Kategória Kód Názov
General > Zvieracie krvné deriváty 0160A Defibrinovaná krv barania
General > Zvieracie krvné deriváty 0160B Defibrinovaná krv barania
General > Zvieracie krvné deriváty 0163B Defibrinovaná krv barania v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0163C Defibrinovaná krv barania v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0163D Defibrinovaná krv barania v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0164B Defibrinovaná krv bovinná v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0164C Defibrinovaná krv bovinná v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0164D Defibrinovaná krv bovinná v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0161B Defibrinovaná krv konská
General > Zvieracie krvné deriváty 0161C Defibrinovaná krv konská
General > Zvieracie krvné deriváty 0165B Defibrinovaná krv konská v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0165C Defibrinovaná krv konská v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0165D Defibrinovaná krv konská v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0165E Defibrinovaná krv konská v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0162E Defibrinovaná krv králičia
General > Zvieracie krvné deriváty 0166D Defibrinovaná krv králičia v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0166E Defibrinovaná krv králičia v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0168G Defibrinovaná krv kuracia v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0167D Defibrinovaná krv morčacia v Alseweru
General > Zvieracie krvné deriváty 0173G Komplement natívny morčací
General > Zvieracie krvné deriváty 0172C Plasma nativna králičia
General > Zvieracie krvné deriváty 0169A Sérum nativna bovinná
General > Zvieracie krvné deriváty 0170A Sérum nativna konská
General > Zvieracie krvné deriváty 0171B Sérum nativna králičia